Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn 1902 – Voi trong Vườn Bách Thảo Sài Gòn
Sài Gòn 1902 – Voi trong Vườn Bách Thảo Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Toà thị chính mới (xã tây) thời điểm đang thi công
Sài Gòn – Toà thị chính mới (xã tây) thời điểm đang thi công – VN livres, I, tr. 04560 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Toà chị chính Thành phố (xã tây) thời điểm đang thi công bị che chắn bởi lá cây
Sài Gòn – Toà chị chính Thành phố (xã tây) thời điểm đang thi công bị che chắn bởi lá cây – VN Livres, I, tr. 07561 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Đường Charmer – Toà thị chính Sài Gòn và Nhà đại lý ô tô Citroen
Sài Gòn – Đường Charmer – Toà thị chính Sài Gòn và Nhà đại lý ô tô Citroen Bưu ảnh không rõ nhà xuất bản, số 119, nhật ấn ngày 8-12-1934
Sài Gòn 1921 – Quảng trường (nay là Mê Linh) và tượng đài Rigault de Genouilly
Sài Gòn 1921 – Quảng trường (nay là Mê Linh) và tượng đài Rigault de Genouilly. Tháp phía bên trái nay là đài lưu niệm Doudart de Lagrée – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long)
Sài Gòn – Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long) bưu ảnh màu Dieulefils HN số 1415
Sài Gòn – Tuyến đường sắt Chợ Lớn đi Sài Gòn, nhật ấn 1907
Sài Gòn – Tuyến đường sắt Chợ Lớn đi Sài Gòn, nhật ấn 1907 – Bưu ảnh không rõ nhà xuất bản, số 85
Sài Gòn – Toà chị chính Sài Gòn (Hotel de Ville)
Sài Gòn – Toà chị chính Sài Gòn (Hotel de Ville) – Bưu ảnh Crespin SG, nhật ấn 1922
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản – số 1 VN lives
Sài Gòn – Toà thị chính Thành phố 22-10-1907
Sài Gòn – Toà thị chính Thành phố 22-10-1907 – Bưu ảnh lanté SG số 112