Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố và khách sạn Nations (bên phải ảnh)
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố và khách sạn Nations (bên phải ảnh) – Bưu ảnh Poujade de Ladevèze số 13
Sài Gòn 1921 – Toà chị chính Thành phố (Hotrl de Ville)
Sài Gòn 1921 – Toà chị chính Thành phố (Hotrl de Ville) – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Đường ngang qua mặt tiền Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long)
Sài Gòn – Đường ngang qua mặt tiền Dinh Thống đốc Nam Kỳ (Dinh Gia Long) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3323
Sài Gòn – Toà thị chính Thành phố (Hote de Ville)
Sài Gòn – Toà thị chính Thành phố (Hote de Ville) VN livres I, p.05034 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố (Hotel de Ville)
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố (Hotel de Ville) , có nhiều ô tô đỗ trước cổng – VN Livres I, tr05996 (Chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Toà thị chính – Bưu ảnh La Pagode de SG, số 7
Sài Gòn – Toà thị chính – Bưu ảnh La Pagode de SG, số 7
Sài Gòn – Không ảnh khu vực Toà Thị Chính, Nhà thờ Đức Bà – Vn livres 1935
Sài Gòn – Không ảnh khu vực Toà Thị Chính, Nhà thờ Đức Bà – Vn livres 1935
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố – VN revues p.0408 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố – VN revues p.0408 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Tượng đài Rigault de Genouilly và Đài tưởng niệm Doudart de Lagrée (tại đinh điểm nay là Công trường Mê Linh)
Sài Gòn – Tượng đài Rigault de Genouilly và Đài tưởng niệm Doudart de Lagrée (tại đinh điểm nay là Công trường Mê Linh) – Bưu ảnh Mottet&Ciie, bút tích...
Sài Gòn 1921 – Toà thị chính, đảo giao thông đường Charner và Bonnard
Sài Gòn 1921 – Toà thị chính, đảo giao thông đường Charner và Bonnard – ST: Flickr Mạnh Hải