Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố, trên mặt tiền có bảng thông tin và ô tô
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố, trên mặt tiền có bảng thông tin và ô tô (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Toà thị chính Thành phố – VN Livres, I, p.04964
Sài Gòn – Toà thị chính Thành phố – VN Livres, I, p.04964
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố, mặt tiền có ô tô và xe kéo
Sài Gòn – Toà thị chính thành phố, mặt tiền có ô tô và xe kéo – Chưa rõ gốc ảnh
Sài Gòn – Toà Thị chính Thành phố – Bưu ảnh HB số 19
Sài Gòn – Toà Thị chính Thành phố – Bưu ảnh HB số 19
Sài Gòn – Toà Thị Chính thành phố với vườn cây, ghế công cộng tiền sách
Sài Gòn – Toà Thị Chính thành phố với vườn cây, ghế công cộng tiền sách – Chưa rõ gốc ảnh
Sài Gòn – Tượng đài R,de Genouilly – Bưu ảnh G.Wirth SG
Sài Gòn – Tượng đài R,de Genouilly – Bưu ảnh G.Wirth SG
Sài Gòn 12-1921 – Xe tăng diễu binh trên đại lộ Norodom chào mừng Thống chế Joffre đến Sài Gòn
Sài Gòn 12-1921 – Xe tăng diễu binh trên đại lộ Norodom chào mừng Thống chế Joffre đến Sài Gòn ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn 1921 – Tượng đài Pigneau de Béhaine và Hoàng tử Cảnh trên Quảng trường Nhà thờ Đức Bà
Sài Gòn 1921 – Tượng đài Pigneau de Béhaine và Hoàng tử Cảnh trên Quảng trường Nhà thờ Đức Bà ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn 1921 – xưởng đóng tàu Ba Son nhìn từ Sông Sài Gòn
Sài Gòn 1921 – xưởng đóng tàu Ba Son nhìn từ Sông Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Tượng đài Rigault de Genouilly tại Sài Gòn
Sài Gòn – Tượng đài Rigault de Genouilly tại Sài Gòn – Bưu ảnh Poujade de Ladevèze số 1456P