Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn 1921 – Tàu André Lebon cập Cảng Sài Gòn
Sài Gòn 1921 – Tàu André Lebon cập Cảng Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn 9-12-1921, Thống chế Joffre thăm Sài Gòn tại lễ đón tiếp ở Phủ Toàn quyền
Sài Gòn 9-12-1921, Thống chế Joffre thăm Sài Gòn tại lễ đón tiếp ở Phủ Toàn quyền – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn 9-12-1921 – Tại Dinh Norodom, Toàn quyền M.Long đóng Thống chế Joffre sang thăm Đông Dương
Sài Gòn 9-12-1921 – Tại Dinh Norodom, Toàn quyền M.Long đóng Thống chế Joffre sang thăm Đông Dương – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn 9-12-1921 – Thống chế Joffre duyệt đơn vị danh dự tại Đại lộ Norodom, trước Phủ Toàn Quyền
Sài Gòn 9-12-1921 – Thống chế Joffre duyệt đơn vị danh dự tại Đại lộ Norodom, trước Phủ Toàn Quyền – ST: Flickr Mạnh Hải
Chợ Lớn – Các con kênh là đường nội thuỷ phổ biến ở vùng này
Chợ Lớn – Các con kênh là đường nội thuỷ phổ biến ở vùng này (ngoài trồng dừa có những vườn trồng nhiều cau) Bưu ảnh Dieulefils số 3212
Sa Đéc – Đình làng Tân Pú Đông
Sa Đéc – Đình làng Tân Pú Đông – VN livres, I, tr.00929 (chưa rõ gốc ảnh)
Sa Đéc – Những người đàn bà bắt tôm cá – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 1495
Sa Đéc – Những người đàn bà bắt tôm cá – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 1495
Cửa hàng bán đồi mồi (Có thể ở Phú Quốc hay Sài Gòn)
Cửa hàng bán đồi mồi (Có thể ở Phú Quốc hay Sài Gòn) – Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école,...
Sài Gòn – Những thiếu nữ Sài Gòn quây quần vào ngày tết – VN livres tr.05848
Sài Gòn – Những thiếu nữ Sài Gòn quây quần vào ngày tết – VN livres tr.05848
Châu Đốc – Bản đồ tỉnh Châu Đốc, tỉ lệ 1 trên 250.000 – in tại Sài Gòn, không rõ thời gian
Châu Đốc – Bản đồ tỉnh Châu Đốc, tỉ lệ 1 trên 250.000 – in tại Sài Gòn, không rõ thời gian