Thư viện ảnh xưa
Châu Đốc – Chợ Tri Tôn họp dưới các gốc dừa – VN Livres
Châu Đốc – Chợ Tri Tôn họp dưới các gốc dừa – VN Livres
Sài Gòn – Những đứa trẻ làm nghề vận chuyển hàng hoá với những cái thúng kiếm ăn quanh chợ
Sài Gòn – Những đứa trẻ làm nghề vận chuyển hàng hoá với những cái thúng kiếm ăn quanh chợ – Bưu ảnh La Pagode SG số 45
Hà Tiên – Các vườn trồng tiêu ẩn dưới các rặng dừa
Hà Tiên – Các vườn trồng tiêu ẩn dưới các rặng dừa – Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école,...
Gàu xúc đất bằng thép dùng tên xáng – VN livres, I, tr. 04764 (chưa rõ gốc ảnh)
Gàu xúc đất bằng thép dùng tên xáng – VN livres, I, tr. 04764 (chưa rõ gốc ảnh)
Những gàu thép có kích thước khác nhau, được tháo ra để bảo dưỡng – VN livres, I, tr. 04763 (chưa rõ gốc ảnh)
Những gàu thép có kích thước khác nhau, được tháo ra để bảo dưỡng – VN livres, I, tr. 04763 (chưa rõ gốc ảnh)
Xáng mang tên Namtes – VN livres, I, tr.04780
Xáng mang tên Namtes – VN livres, I, tr.04780
Xáng, phương tiện đào kênh ở Nam Kỳ – VN livres, I, p.08490 (chưa rõ gốc ảnh)
Xáng, phương tiện đào kênh ở Nam Kỳ – VN livres, I, p.08490 (chưa rõ gốc ảnh)
Xáng mang tên Mỹ Tho – VN livres I, tr.04771
Xáng mang tên Mỹ Tho – VN livres I, tr.04771
Xáng mang tên Gouverneur Picanon trên kênh rạch Nam Kỳ
Xáng mang tên Gouverneur Picanon trên kênh rạch Nam Kỳ
Kênh đang được đào bằng máy, xáng
Kênh đang được đào bằng máy, xáng