Thư viện ảnh xưa
Xáng mang tên Deux (số 2) VN livres, I, tr.04770 (chưa rõ gốc ảnh)
Xáng mang tên Deux (số 2) VN livres, I, tr.04770 (chưa rõ gốc ảnh)
Tại miền Tây Nam Kỳ, Xáng đang đào kênh – 1930
Tại miền Tây Nam Kỳ, Xáng đang đào kênh – 1930
Tem Cô Ba ThiệnXà Bông Việt Nam mang hình tượng Cô Ba, được truyền tụng là Cô Ba Thiện con Thày Thông Chánh
Xà Bông Việt Nam mang hình tượng Cô Ba, được truyền tụng là Cô Ba Thiện con Thày Thông Chánh
Tem Cô Ba
Tem Cô Ba Thiện
Trà Vinh – Máy chém đặt chờ Thày Thông Chánh thọ hình
Trà Vinh – Máy chém đặt chờ Thày Thông Chánh thọ hình
Sài Gòn – Hình ảnh thi hành án tử hình bằng máy chém trước Khám Lớn Sài Gòn( nay là khu vực Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh trên đường Lý Tự Trọng)
Sài Gòn – Hình ảnh thi hành án tử hình bằng máy chém trước Khám Lớn Sài Gòn( nay là khu vực Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh trên đường Lý Tự...
Châu Đốc – Tiêm chủng ở một trường nam sinh – VN Livres (1901)
Châu Đốc – Tiêm chủng ở một trường nam sinh – VN Livres (1901) (chưa rõ gốc ảnh)
Bích chương quảng bá du lịch xứ Nam Kỳ của Đông Dương thuộc Pháp
Bích chương quảng bá du lịch xứ Nam Kỳ của Đông Dương thuộc Pháp
Vũng Tàu (Cap Saint Jacques, Ô Câp) Toà biệt thự của Toàn quyền Đông Dương (Bạch Dinh). Bưu ảnh Decoly SG số 78
Vũng Tàu (Cap Saint Jacques, Ô Câp) Toà biệt thự của Toàn quyền Đông Dương (Bạch Dinh). Bưu ảnh Decoly SG số 78
Trang đầu tờ Illustration, đăng hình các nghệ sĩ cải lương Nam kỳ sang Pháp biểu diễn nhân Đấu xảo Thuộc địa Paris 1931
Trang đầu tờ Illustration, đăng hình các nghệ sĩ cải lương Nam kỳ sang Pháp biểu diễn nhân Đấu xảo Thuộc địa Paris 1931