Thư viện ảnh xưa
Rạch Giá 1928 – Tiếp đón Toàn quyền Đông Dương P..Pasquier xuống tỉnh VN revues I, tr.6030, 1928 (chưa rõ gốc ảnh)
Rạch Giá 1928 – Tiếp đón Toàn quyền Đông Dương P..Pasquier xuống tỉnh VN revues I, tr.6030, 1928 (chưa rõ gốc ảnh)
Phú Quốc – Bản đồ ngoại vi tỉnh Hà Tiên, tỉ lệ 1 trên 100.000, được lạp thời toàn tuyền Doumer 1897, thợ vẽ Nguyễn Văn Quán
Phú Quốc – Bản đồ ngoại vi tỉnh Hà Tiên, tỉ lệ 1 trên 100.000, được lạp thời toàn tuyền Doumer 1897, thợ vẽ Nguyễn Văn Quán
Mỹ Tho – Nhà bưu điện tỉnh, trong ảnh có ô tô, xe đạp và thùng thư cộng cộng rất phổ biến đương thời
Mỹ Tho – Nhà bưu điện tỉnh, trong ảnh có ô tô, xe đạp và thùng thư cộng cộng rất phổ biến đương thời – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 203
Đà Nẵng – Bản đồ tuyến khảo sát Huế – Đà Nẵng của Đoàn thám hiểm Pavie do Đại uý De Malglaive thiết lập
Đà Nẵng – Bản đồ tuyến khảo sát Huế – Đà Nẵng của Đoàn thám hiểm Pavie do Đại uý De Malglaive thiết lập
Côn Đảo – Đèn biển (Hòn 7 cạnh) bắt đầu vận hành từ 1-7-1887
Côn Đảo – Đèn biển (Hòn 7 cạnh) bắt đầu vận hành từ 1-7-1887
Côn Đảo – Dân Côn Đảo đứng ở cầu tầu chờ đón các thương nhân lên bờ để trao đổi hàng hoá giữa đất liền với hải đảo
Côn Đảo – Dân Côn Đảo đứng ở cầu tầu chờ đón các thương nhân lên bờ để trao đổi hàng hoá giữa đất liền với hải đảo – Bưu ảnh không rõ...
Chuyến thăm Rạch Giá của TQ Pasquier và Thống đốc Krautheimer – VN Livres (1930)
Chuyến thăm Rạch Giá của TQ Pasquier và Thống đốc Krautheimer – VN Livres (1930)
Cần Thơ – Nhà thờ Thiên chúa giáo
Cần Thơ – Nhà thờ Thiên chúa giáo – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Biên Hoà – Dòng sông Đồng Nai nhìn về phía cầu đường sắt
Biên Hoà – Dòng sông Đồng Nai nhìn về phía cầu đường sắt
Bà Rịa – Bản đồ hành tỉnh Bà Rịa, tỉ lệ 1 trên 250
Bà Rịa – Bản đồ hành tỉnh Bà Rịa, tỉ lệ 1 trên 250