Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Lăng Cha Cả, bình phong đắp kỳ lân
Sài Gòn – Lăng Cha Cả, bình phong đắp kỳ lân – VN revues, tr.0246 (chưa rõ gốc ảnh)
Nha Trang – Cầu Ròn, công trình có sự tham gia xây dựng của Hoàng Thân Xuphanuvông
Nha Trang – Cầu Ròn, công trình có sự tham gia xây dựng của Hoàng Thân Xuphanuvông (chưa rõ gốc ảnh)
Thủ Dầu Một – Xưởng sơn mài trường Mỹ thuật Thủ Dầu Một
Thủ Dầu Một – Trường Mỹ Thuật Thủ Dầu Một (École d’Art de TDM) – Xưởng sơn mài – Flickr Mạnh Hải (Cochinchine scolaire)
Sóc Trăng – Học trò ngoài cổng trường và những người bán quà vặt
Sóc Trăng – Học trò ngoài cổng trường và những người bán quà vặt – Flickr Mạnh Hải (Cochinhchine scolaire)
Sóc Trăng – Một lớp học trong đình, chùa
Sóc Trăng – Giáo dục: Một lớp học trong đình, chùa – Flickr Mạnh Hải (Cochinhchine scolaire)
Sài Gòn – Tiền sảnh của trường trung học Chasseloup Laubat (lycée).
Sài Gòn – Tiền sảnh của trường trung học Chasseloup Laubat (lycée). – Flickr Mạnh Hải (Cochinchine scolaire)
Biên Hoà – Xưởng sáng tác bình gốm trường Mỹ thuật (École d’Art) Biên Hoà
Biên Hoà – Xưởng sáng tác bình gốm trường Mỹ thuật (École d’Art) Biên Hoà – ST: Flickr Mạnh Hải (Cochinchine scolaire)
Sài Gòn – Phòng vẽ trường trung học Chasseloup Laubat (lycée)
Sài Gòn – Trường trung học Chasseloup Laubat (lycée). Giáo dục, phòng vẽ – Flickr Mạnh Hải (Cochinchine scolaire)
Sài Gòn – Phân xưởng máy nổ Trường Cơ khí Á Châu
Sài Gòn – Trường Cơ khí Á Châu (École des mécaniciens Asiatique) Giáo dục dạy nghề, phân xưởng máy nổ – ST: Flickr Mạnh Hải (Cochinchine scolaire)
Sài Gòn – Trường Cơ khí Á Châu, Phân xưởng nguôi, tiện
Sài Gòn – Trường Cơ khí Á Châu (École des mécaniciens Asiatique) Giáo dục dạy nghề. Phân xưởng nguôi, tiện – ST: Flickr Mạnh Hải