Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Con gái An Nam chụp ảnh hiệu
Sài Gòn – Con gái An Nam chụp ảnh hiệu
Sài Gòn – Toà nhà bưu điện thành phố – Bưu ảnh Planté-SG số 5
Sài Gòn – Toà nhà bưu điện thành phố – Bưu ảnh Planté-SG số 5
Sài Gòn – Bệnh viện Quân đội (Hôpital-Militaire)
Sài Gòn – Bệnh viện Quân đội (Hôpital-Militaire)
Sài Gòn – Những người bán bưu ảnh dạo trên đường phố SG
Sài Gòn – Những người bán bưu ảnh dạo trên đường phố SG – Bưu ảnh chưa rõ nơi xuất bản, số 185
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom, Soái phủ)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom, Soái phủ)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom, Soái phủ) – Bưu ảnh màu Collection G.I, nhật aán 28-1-1905
Mỹ Tho – Vườn cá sấu
Mỹ Tho – Vườn cá sấu (caiman là loài cá sấu mõm ngắn alligatỏidae) phổ biến ở Nam Kỳ – Bưu ảnh V.T số 70
Biên Hoà – Cầu đường sắt qua Sông Đồng Nai, gần Biên Hoà ( Cầu Ghềnh)
Biên Hoà – Cầu đường sắt qua Sông Đồng Nai, gần Biên Hoà ( Cầu Ghềnh) – Bưu ảnh Poujade de Ladevèze, số 117P – Nhật ấn 15-04-1910
Sài Gòn – Chợ Lớn – Hai nhân vật trong đoàn Tuồng Trung Hoa ở Chợ Lớn
Sài Gòn – Chợ Lớn – Hai nhân vật trong đoàn Tuồng Trung Hoa ở Chợ Lớn – Bưu ảnh La Pagode SG, số 71
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương ( Dinh Norodom, Soái phủ)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương ( Dinh Norodom, Soái phủ) Bưu ảnh Mottet&Cie Sài Gòn