Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Bưu ảnh Décoly giới thiệu về Sài Gòn
Sài Gòn – Bưu ảnh Décoly giới thiệu về Sài Gòn
Sài Gòn – Bưu ảnh Kỷ niệm Sài Gòn
Sài Gòn – Bưu ảnh Kỷ niệm Sài Gòn – Bưu ảnh Dieulefils HN bút tích 30-09-1906
Kiệu rước vị Hoàng đế Duy Tân sau lễ đăng quang
Kiệu rước vị Hoàng đế Duy Tân sau lễ đăng quang toolTips('.classtoolTips5','Duy Tân (chữ Hán: 維新 19 tháng 9 năm 1900 – 26 tháng 12 năm 1945), tên khai sinh là Nguyễn...
Sài Gòn – Tại quản trường phía trước Nhà hát Thành phố và Khách sạn Continental tổ chức đấu xảo nông nghiệp cho toàn Nam Kỳ
Sài Gòn – Tại quản trường phía trước Nhà hát Thành phố và Khách sạn Continental tổ chức đấu xảo nông nghiệp cho toàn Nam Kỳ – Bưu ảnh Collection Ferté...
Quan chức và Chùa Tàu
Quan chức và Chùa Tàu – Bưu ảnh Mottet&Cie – ST: HHC 277
Sài Gòn – Quang cảnh đóng tàu thư (courrier) từ Pháp sang tại bến cảng Sài Gòn
Sài Gòn – Quang cảnh đóng tàu thư (courrier) từ Pháp sang tại bến cảng Sài Gòn – Bưu ảnh Planté SG spps 263 – ST: HHC 272
Vũng Tàu – Bãi Dừa
Vũng Tàu – Bãi Dừa – Bưu ảnh (in màu) số 90, nhật ấn 18-11-1910, bút tích 17-11-1910 – ST:HHC
Vũng Tàu – Khách sạn Mottet&Cty
Vũng Tàu – Khách sạn Mottet&Cty – Bưu ảnh Phénix số 868, nhật ấn mặt sau 24-4-1905
Vũng Tàu – Một mẻ lưới
Vũng Tàu – Một mẻ lưới – Bưu ảnh Dieulefils HN số 118
Vũng Tàu – Bạch Dinh (trên) và bãi biển
Vũng Tàu – Bạch Dinh (trên) và bãi biển – Bưu ảnh Dieulefils HN số 129