Thư viện ảnh xưa
Thương nhân chở mía làm đường
Thương nhân chở mía làm đường – Bưu ảnh Planté SG số 353, nhật ấn 30-6-1908
Sài Gòn – thợ chữa giày người Tàu trên đường phố SG
Sài Gòn – thợ chữa giày người Tàu trên đường phố SG – Bưu ảnh Planté SG số 28 – ST: HHC
Sài Gòn – Vườn Bách Thảo
Sài Gòn – Vườn Bách Thảo – Bưu ảnh Nadal SG số 13
Săn bắn động vật hoang dã – Một con nai bị hạ
Săn bắn động vật hoang dã – Một con nai bị hạ – Bưu ảnh Nadal SG số 74
Sài Gòn – Khánh Hội – Cuộc sống trên dòng kênh
Sài Gòn – Khánh Hội – Cuộc sống trên dòng kênh – Bưu ảnh Paulussen, Paris số 59, nhật ấn 7-12-1929 – ST: HHC
Săn bán động vật hoang dã – Một trâu rừng bị hạ – Bưu ảnh Nadla SG số 73
Săn bán động vật hoang dã – Một trâu rừng bị hạ – Bưu ảnh Nadla SG số 73
Săn bắn ở Nam Kỳ – Một con voi bị hạ
Săn bắn ở Nam Kỳ – Một con voi bị hạ – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản số 149 – ST: HHC-262
Sài Gòn – Những thương nhân người Ấn Độ tại Nam Kỳ
Sài Gòn – Những thương nhân người Ấn Độ tại Nam Kỳ – Bưu ảnh Collection A.T – ST: HHC-265
Sài Gòn – Ngân xa (xe bạc) trong đám rước của cộng đồng người Ấn Độ
Sài Gòn – Ngân xa (xe bạc) trong đám rước của cộng đồng người Ấn Độ – Bưu ảnh La Pagode SG số 44 – ST: HHC-264
Sài Gòn – Một nhà cho vay (chetty) người Ấn ở SG
Sài Gòn – Một nhà cho vay (chetty) người Ấn ở SG – Bửu ảnh Collection Phénix số 82 – ST: HHC-263