Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Bến cầu tầu của hãng Messageries Mrritimes
Sài Gòn – Bến cầu tầu của hãng Messageries Mrritimes – Bưu ảnh Planté SG số 139
Sài Gòn – Nhà thờ Hồi của cư dân người Ấn trên đường phố Turc SG
Sài Gòn – Nhà thờ Hồi của cư dân người Ấn trên đường phố Turc SG – Bưu ảnh Dieulefils SG số 21
Những trại viên trong Trại cải tạo Ông Yêm của chính quyền Nam Kỳ đang lao động
Những trại viên trong Trại cải tạo Ông Yêm của chính quyền Nam Kỳ đang lao động – Bưu ảnh 202 nhật ấn 8-2-1912 – ST: HHC
Những người sống trong rừng hoang ( có thể là những giáo dân tránh sự đàn áp của triều đình)
Những người sống trong rừng hoang ( có thể là những giáo dân tránh sự đàn áp của triều đình) Bưu ảnh của Mission Étrangères de Paris. ST HHC
Nam Kỳ – Nông dân cùng nhau cấy lúa
Nam Kỳ – Nông dân cùng nhau cấy lúa – Bưu ảnh Nadal SG số 528
Long Xuyên – Khu thương mại của thị xã
Long Xuyên – Khu thương mại của thị xã – Bưu ảnh Nadal SG số 2722
Long Xuyên – Tầm nhìn từ sông Bassac qua Mỹ Phước
Long Xuyên – Tầm nhìn từ sông Bassac qua Mỹ Phước – Bưu ảnh Nadal SG số 2726
Khai thác Mủ cao su ở Nam Kỳ
Khai thác Mủ cao su ở Nam Kỳ – Bưu Ảnh AG EC số 18
Cậu nhỏ 15 tuổi – Bưu ảnh Nadal SG số 81
Cậu nhỏ 15 tuổi – Bưu ảnh Nadal SG số 81
Cần GIờ – Nhóm thợ làm đồng
Cần Giờ – Nhóm thợ làm đồng – Bưu ảnh Nadal SG số 1670