Thư viện ảnh xưa
Xe bò kéo ở Nam Kỳ – Bưu ảnh Fiévit SG số 144 – ST: HHC-152
Xe bò kéo ở Nam Kỳ – Bưu ảnh Fiévit SG số 144 – ST: HHC-152
Vũng Tàu – Núi Nhỏ (Tào Phùng và ngọn Hải Đăng)
Vũng Tàu – Núi Nhỏ (Tào Phùng và ngọn Hải Đăng) – Bưu ảnh AF Decoly SG số 161. Nhật ấn 9-1910 – ST: HHC-114
Vũng tàu – Không ảnh chụp trại lính
Vũng tàu – Không ảnh chụp trại lính – Bưu ảnh Cauvin, Cap Saint Jacques số 132. Nhật ấn 25-1-1915 – ST: HHC-194
Thiếu nữ An Nam
Thiếu nữ An Nam – Bưu ảnh Wirth SG số 4 – ST:HHC-136
Trị An – Một dòng chảy thành thác mùa lũ ở Nam Kỳ
Trị An – Một dòng chảy thành thác mùa lũ ở Nam Kỳ – Bưu ảnh A.F Decoly SG số 72, nhật ấn 4-3-1909 – ST: HHC171
Thiếu nữ An Nam – Bưu ảnh Wirth SG
Thiếu nữ An Nam – Bưu ảnh Wirth SG, bản in của Terray, có bút tích đề ngày 12-5-1909 – ST:HHC138
Thiếu nữ An Nam (phong cách Nam Kỳ) che ô và đội khăn trên đầu không thắt
Thiếu nữ An Nam (phong cách Nam Kỳ) che ô và đội khăn trên đầu không thắt – Bưu ảnh Wirth SG số 7 – ST: HHC-143
Sân khấu An Nam – Cảnh diễn một đám cưới (Scène Mariage)
Sân khấu An Nam – Cảnh diễn một đám cưới (Scène Mariage) – Bưu ảnh Planté SG số 32 – ST: HHC-149
Sài Gòn – Vườn Bách Thảo – Voi đang nhận chuối trong chuồng
Sài Gòn – Vườn Bách Thảo – Voi đang nhận chuối trong chuồng – Bức ảnh L Crespin số 175 – ST: HHC-132
Sài Gòn – Vườn Bách thảo (với cây cầu tre gõ) qua ao sen
Sài Gòn – Vườn Bách thảo (với cây cầu tre gõ) qua ao sen – Bưu ảnh Dieulefils – ST: HHC-182