Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Vòi nước máy công cộng
Sài Gòn – Vòi nước máy công cộng – Bưu ảnh Planté SG số 197, nhật ấn 11-2-1908 – ST: HHC-163
Sài Gòn – Thợ sửa chữa giày người Tàu trên đường phố SG
Sài Gòn – Thợ sửa chữa giày người Tàu trên đường phố SG – Bưu ảnh Planté SG số 28 – ST: HHC-121
Sài Gòn – Nhà thờ Sài Gòn (nay là Nhà thờ Đức Bà) – Bưu ảnh Nadal Sài Gòn, nhật ấn 1906 – ST: HHC-164
Sài Gòn – Nhà thờ Sài Gòn (nay là Nhà thờ Đức Bà) – Bưu ảnh Nadal Sài Gòn, nhật ấn 1906 – ST: HHC-164
Sài Gòn – Một xưởng gốm (sản phẩm chủ yếu là chum, vại, các đồ đựng lớn)
Sài Gòn – Một xưởng gốm (sản phẩm chủ yếu là chum, vại, các đồ đựng lớn). Bưu ảnh Abert Portail số 160 – ST: HHC-167
Sài Gòn – Một vai lớn trong sân khấu tuồng An Nam
Sài Gòn – Một vai lớn trong sân khấu tuồng An Nam – Bưu ảnh La Pagode SG số 86 – ST: HHC-123
Sài Gòn – Một loại bò của Ấn Độ được nhập
Sài Gòn – Một loại bò của Ấn Độ được nhập – Bưu ảnh La Pagode SG số 41 – ST: HHC-156
Sài Gòn – Giới có trẻ An Nam – Bưu ảnh Wirth SG
Sài Gòn – Giới có trẻ An Nam – Bưu ảnh Wirth SG
Sài Gòn – Khánh Hội, trụ sở của hãng Messageries Maritimes
Sài Gòn – Khánh Hội, trụ sở của hãng Messageries Maritimes – Bưu ảnh Anciens Établissêmnts Gillot, Paris. số 48, bút tích 10-6-1932 – ST-HHC-173
Sài Gòn – Cô gái thổi sáo
Sài Gòn – Cô gái thổi sáo – Bưu ảnh Planté SG số 109 – ST: HHC-110
Sài Gòn – Cầu trong vườn Bách Thảo Sài Gòn
Sài Gòn – Cầu trong vườn Bách Thảo Sài Gòn – Bưu ảnh ST HHC-128