Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Góc đường Catinat và Amiral Dupré
Sài Gòn – Góc đường Catinat và Amiral Dupré – Bưu ảnh Nadal SG – ST: HHC-158
Sài Gòn – Dinh Tổng thống Nam Kỳ
Sài Gòn – Dinh Tổng thống Nam Kỳ – Bưu ảnh Planté-SG số 2, nhật ấn ngày 29-7-1905 – ST: HHC-161
Sài Gòn – Tàu Thư France trên bến cảng
Sài Gòn – Tàu Thư France trên bến cảng – Bưu ảnh F.F Decoly SF số 138, nhật ấn 19-03-1910, bút tích 17-03-1910 – ST:HHC-155
Sài Gòn, đường Catinat và Khách sạn Continental
Sài Gòn, đường Catinat và Khách sạn Continental – Bưu ảnh Nadal SG – ST: HHC151
Sài Gòn, đường Bangkok
Sài Gòn, đường Bangkok – Bưu ảnh La Pagode SG số 28 đã xuất hiện xe đạp – ST:HHC-138
Ngôi nhà của người An Nam ở Nam Kỳ
Ngôi nhà của người An Nam ở Nam Kỳ – Bưu ảnh Planté-SG, nhật ấn ngày 14-4-1908 – ST:HHC-111
Nam Kỳ – Đạp lúa ngoài ruộng
Nam Kỳ – Đạp lúa ngoài ruộng – Bưu ảnh Dieulefils HN số 104 – ST: HHC-165
Nam Kỳ – Một thanh niên trong cộng đồng người Mã Lai sống ở Nam Kỳ với trang phục mang đặc trưng sắc tộc
Nam Kỳ – Một thanh niên trong cộng đồng người Mã Lai sống ở Nam Kỳ với trang phục mang đặc trưng sắc tộc. – Bưu ảnh Mottel&Cie, mặt sau có bút tích...
Một phụ nữ bản xứ làm đầy tớ cho một người Âu ở Nam Kỳ
Một phụ nữ bản xứ làm đầy tớ cho một người Âu ở Nam Kỳ – Bưu ảnh Fiévet HN số 183 – ST: HHC-142
Long Xuyên – Xưởng kéo và dệt sợi trong có sở tử tiệng ở Cù lao Giềng (culaogien)
Long Xuyên – Xưởng kéo và dệt sợi trong có sở tử tiệng ở Cù lao Giềng (culaogien) – Bưu ảnh Braun&Cie – France số 2703, nhật ấn 10-11-1929. –...