Thư viện ảnh xưa
Chợ Lớn – Cầu bắc qua kênh Bonbal
Chợ Lớn – Cầu bắc qua kênh Bonbal – Bưu ảnh Nada SG – ST: HHC-178
Chợ Lớn – Một con kênh – Bưu ảnh Planté SG số 45
Chợ Lớn – Một con kênh – Bưu ảnh Planté SG số 45, nhật ấn 15-07-1905 – ST:HHC-199
Chợ Lớn – Các kho gạo chất ngoài trời được xuất nhập nhờ thuyền vận chuyển trên kênh rạch
Chợ Lớn – Các kho gạo chất ngoài trời được xuất nhập nhờ thuyền vận chuyển trên kênh rạch – Bưu ảnh Nadal SG, ST: HHC-197
Cá sấu Nam Kỳ – Bưu ảnh La Pagode số 57
Cá sấu Nam Kỳ – Bưu ảnh La Pagode số 57 – ST: HHC-109
Biên Hoà – Dòng thác ở Trị An Nam kỷ
Biên Hoà – Dòng thác ở Trị An Nam kỷ – Bưu ảnh AF Decoly SG số 75 – ST: HHC-181
Thủ Dàu Một – Đền bà Lụa – Bưu ảnh Pujade de Ladevèze số 302
Thủ Dàu Một – Đền bà Lụa – Bưu ảnh Pujade de Ladevèze số 302 có bút tích đề ngày 19-1-1913 – ST: HHC-051
Mỹ Tho – Một trang trại – Bưu ảnh nhật ấn 13-13-1908
Mỹ Tho – Một trang trại – Bưu ảnh nhật ấn 13-13-1908 – ST: HHC-028
Nam Kỳ – Người mẹ trẻ bế con thơ
Nam Kỳ – Người mẹ trẻ bế con thơ – Bưu ảnh số 69 – ST: HHC-015
Nam Kỳ – Những người nông dân cùng nhau cấy lúa
Nam Kỳ – Những người nông dân cùng nhau cấy lúa – Bưu ảnh Flévet số 91, nhật ấn 17-05-1906 – ST: HHC-017
Nam Kỳ – Tù nhân trẻ trong Trại giam Ông Yêm đang lao động
Nam Kỳ – Tù nhân trẻ trong Trại giam Ông Yêm đang lao động – Bưu ảnh nhật ấn ngày 8-2-1912 – ST: HHC-029