Thư viện ảnh xưa
Nam Kỳ – Một xưởng đóng tàu của người bản xứ – Bưu ảnh lévet
Nam Kỳ – Một xưởng đóng tàu của người bản xứ – Bưu ảnh lévet, HN số 187, nhật ấn ngày 21-3-1907 – ST: HHC-018
Nam Kỳ – Khung cảnh làng quê và dừa – Bưu ảnh Ecoly SG số 54
Nam Kỳ – Khung cảnh làng quê và dừa – Bưu ảnh Ecoly SG số 54, nhất ấn 29-03-1915 – ST: HHC-014
Nam Kỳ – Nước máy công cộng và con đường vào thành Biên Hoà
Nam Kỳ – Nước máy công cộng và con đường vào thành Biên Hoà – Bưu ảnh Baujade de Lavedère số 119 – ST: HHC-034
Vũng Tàu. Bãi Dừa. Bưu ảnh màu số 90, nhật ấn 18-11-1910
Vũng Tàu. Bãi Dừa. Bưu ảnh màu số 90, nhật ấn 18-11-1910, bứt tích 17-11-1910. ST HHC 009
Vũng Tàu – Góc đường kè mang tên Lanessan
Vũng Tàu, góc đường kè mang tên Lanessan. Bưu ảnh Nadl SG, số 1821. ST HHC 049
Vũng Tàu, đường đến tòa bố của tỉnh
Vũng Tàu, đường đến tòa bố của tỉnh. Bưu ảnh ST HHC 007
Vũng Tàu – Thị Quán Bãi sau
Vũng Tàu – Thị Quán Bãi sau – ST HHC-016
Long An – Phơi vải nhuộm ở Đức Hoà
Long An – Phơi vải nhuộm ở Đức Hoà – Bưu ảnh Nadal-SG số 1163 – ST: HHC-040
Cầu xuống phà ở Ba Nam
Cầu xuống phà ở Ba Nam ( Không rõ địa chỉ này) Bưu ảnh Nadal SG số 210 – ST: HHC-030
Châu Đốc – Bờ kè dọc sông – Bưu ảnh Nadal SG số 1715
Châu Đốc – Bờ kè dọc sông – Bưu ảnh Nadal SG số 1715 – ST: HHC-020