Thư viện ảnh xưa
Cửa hàng tạp hoá của người Hoa ở Nam Kỳ – Bưu ảnh số 234
Cửa hàng tạp hoá của người Hoa ở Nam Kỳ – Bưu ảnh số 234, nhật ấn ngày 16-11-1906 – ST: HHC-037
Gia Định – Con đường giữa 2 cây thốt nốt – Bưu ảnh Baujade Lédevège
Gia Định – Con đường giữa 2 cây thốt nốt – Bưu ảnh Baujade Lédevège – ST: HHC-043
Bến Tre – Đường phố dọc bờ hè trong thị xã 
Bến Tre – Đường phố dọc bờ hè trong thị xã Bưu ảnh Nadal SG Bút tích (mặt sau đề ngày 20-09-2025) ST: HHC-026
Giờ làm việc tại chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn năm 1938
Trong bộ sưu tập ảnh của Eli Lotar, trong chuyến du lịch Đông Dương năm 1938. Ngân hàng Đông Dương (Banque de l’Indochine) là một ngân hàng và cơ sở tài chính được...
Đình Thủ Đức – ngoại ô Sài Gòn
Đình Thủ Đức – ngoại ô Sài Gòn
Những người bán hàng rong ở chợ Biên Hòa.
Những người bán hàng rong ở chợ Biên Hòa.
Sài Gòn – Chợ Biên Hòa , cảnh người dân đang họp chợ
Sài Gòn – Chợ Biên Hòa , cảnh người dân đang họp chợ
Sài Gòn – Các tiểu thương tại chợ Biên Hòa, Sài Gòn
Các tiểu thương tại chợ Biên Hòa, Sài Gòn
Người bán hàng rong tại Nam Kỳ
Người bán hàng rong tại Nam Kỳ
Sài Gòn – Không ảnh chợ Bình Tây
Sài Gòn – Không ảnh chợ Bình Tây