Thư viện ảnh xưa
Lễ kỷ niệm tại Sài Gòn 1914
Lễ kỷ niệm tại Sài Gòn 1914
Lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại Sài Gòn 14-7-1914
Lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại Sài Gòn 14-7-1914
Sài Gòn – Sở Đoan ( sở quan thuế)
Bến Bỉ quốc và trụ sở Quan thuế. Tòa nhà này ngày nay là trụ sở Hải Quan TPHCM, ngay góc Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng.  
Trại Pháo binh Thuộc địa mới của Pháp tại Sài Gòn
Trại Pháo binh Thuộc địa mới của Pháp tại Sài Gòn  nằm trên khu vực trước 1975 là Bộ tư lịnh Biệt khu Thủ Đô của quân đội Việt Nam Cộng hòa trên đường...
Xe ngựa chở khách tại Sài Gòn
Xe ngựa chở khách tại Sài Gòn
Sài Gòn – Tượng Giám mục Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh tại Sài Gòn
Giám mục Bá Đa Lộc (1741-1799) còn gọi là Cha Cả, nguyên tên là Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine,là một vị giáo sĩ người Pháp được Nguyễn Ánh trọng dụng trong...
Câu lạc bộ sĩ quan Pháp tại Sài Gòn
Câu lạc bộ sĩ quan Pháp tại Sài Gòn
Nông dân Bắc Kỳ vác cày và ách để làm đồng
Nông dân Bắc Kỳ vác cày và ách để làm đồng
Tòa Khâm sứ Trung Kỳ tại Huế 1930
Tòa Khâm sứ Trung Kỳ ( La Résidence Supérieure) ở phía trước khách sạn Morin, ở góc Đường Mandarine hoặc Brière de l’Isle (bắc qua cầu Trung Thiện hoặc Clemenceau)...