Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Đường sắt Ga Gò Vấp nhìn theo trục đường sắt
Sài Gòn – Đường sắt Ga Gò Vấp nhìn theo trục đường sắt
Chợ Lớn – Đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn, ga Chợ Lớn
Chợ Lớn – Đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn, ga Chợ Lớn
Đường sắt ga Biên Hoà
Biên Hoà – Đường sắt ga Biên Hoà
Ngân hàng Đông Dương trụ sở tại Sài Gòn
Ngân hàng Đông Dương trụ sở tại Sài Gòn – VN livres 1931
Biên Hoà – Cầu Ghềnh 1920-1929
Biên Hoà – Cầu Ghềnh 1920-1929
Sài Gòn – Lăng Cha Cả (đền và mộ Pigneau de Béhaine) theo tranh vẽ của Jalien
Sài Gòn – Lăng Cha Cả (đền và mộ Pigneau de Béhaine) theo tranh vẽ của Jalien. Le Monde Illustré 28-9-1861 – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Lăng Cha Cả (đền và mộ Pigneau de Béhaine) theo tranh vẽ của Jalien
Sài Gòn – Lăng Cha Cả (đền và mộ Pigneau de Béhaine) theo tranh vẽ của Jalien. Le Monde Illustré 218-11-1865 – ST: Flickr Mạnh Hải  
Sài Gòn – Nghĩa địa Tây (dành cho người Châu Âu)
Sài Gòn – Nghĩa địa Tây (dành cho người Châu Âu) – Bưu ảnh Poujade de Ladevèze SG số 3
Sài Gòn – Cột cờ Thủ Ngữ (treo tín hiệu hàng hải hướng dẫn tàu thuyền trên Sông và vào Cảng) Đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn
Sài Gòn – Cột cờ Thủ Ngữ (treo tín hiệu hàng hải hướng dẫn tàu thuyền trên Sông và vào Cảng) Đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn – Bưu ảnh Poujade...
Sài Gòn – Quảng trường Chợ Cũ và tượng đài Gambetta
Sài Gòn – Quảng trường Chợ Cũ và tượng đài Gambetta – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 46 Sài Gòn