Thư viện ảnh xưa
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương(cũ) ngay gọi là Dinh Cao uỷ Pháp ở Đông Dương
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương(cũ) ngay gọi là Dinh Cao uỷ Pháp ở Đông Dương (Chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Dinh Norodom trong đêm đón tiếp Thống chế Joffre (1921)
Sài Gòn – Dinh Norodom (Dinh Toàn quyền Đông Dương) trong đêm đón tiếp Thống chế Joffre (1921) – Bưu ảnh Crespin SG số 10, nhật ấn 5-10-1922
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom)
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Dinh Norodom) – VNlivres I.p. 03353 (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn 1921 – Nhà thờ Thành Phố (Đức Bà) và Quảng trường
Sài Gòn 1921 – Nhà thờ Thành Phố (Đức Bà) và Quảng trường – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương nhìn từ trục đại lộ Norodom
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương nhìn từ trục đại lộ Norodom (chưa rõ gốc ảnh)
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Không ảnh Dinh Toàn quyền Đông Dương
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom), tranh khắc, minh hoạ trên Le Monde Illustré-23-3-1884
Sài Gòn – Dinh Toàn quyền Đông Dương (Norodom), tranh khắc, minh hoạ trên Le Monde Illustré-23-3-1884 – ST: Flirck Mạnh Hải (Le Monde Illustré)
Sài Gòn 1938 – Kiến trúc phía sau Dinh toàn quyền
Sài Gòn 1938 – Kiến trúc phía sau Dinh toàn quyền – Ảnh của Eli Lotar – ST: Flirckr Mạnh hải (Voyage en Indochine 1938)
Sài Gòn 1938 – Con trâu thả sau vườn Dinh toàn quyền
Sài Gòn 1938 – Con trâu thả sau vườn Dinh toàn quyền – Ảnh của Eli Lotar – ST: Flirckr Mạnh hải (Voyage en Indochine 1938)
Sài Gòn 1938 – Vườn sau Dinh toàn quyền
Sài Gòn 1938 – Dinh toàn quyền. Vườn sau Dinh – Ảnh của Eli Lotar – ST: Flirckr Mạnh hải (Voyage en Indochine 1938)