Thư viện ảnh xưa
Xe bò kéo kiểu của người Trung Hoa tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Xe bò kéo kiểu của người Trung Hoa. Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản.
Toà nhà Quảng Châu Loan tại đấu xảo Marseille 1906
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Toà nhà Quảng Châu Loan tại đấu xảo Marseille 1906 – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản.
Toà nhà Quảng Châu Loan tại Đấu Xảo Marseiile 1906
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Toà nhà Quảng Châu Loan tại Đấu Xảo Marseiile 1906 – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản.
Nghề dệt vải sợ tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Nghề dệt vải sợi – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Loại xe rùa (cút kít bản địa) tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Loại xe rùa (cút kít bản địa) – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản.
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Kiệu ngồi
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Kiệu ngồi – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Đường vào thành phố từ kè – Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Đường vào thành phố từ kè – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản.
Đồn cảnh sát tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Đồn cảnh sát – Bưu ảnh Gaucher
Đám tù nhân lao động khổ sai tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Đám tù nhân lao động khổ sai – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Đèn biển Nao Tcheou tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Đèn biển Nao Tcheou – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản