Thư viện ảnh xưa
Dinh công sứ Pháp tại Tché Kam – Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – DInh công sứ Pháp tại Tché Kam – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản.
DInh công sứ Pháp tại Tché Kam – Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – DInh công sứ Pháp tại Tché Kam – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Chợ Po Tao tại Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc)
Chợ Po Tao tại Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Dinh công sứ Pháp tại Tché Kam – Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Dinh công sứ Pháp tại Tché Kam – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, bút tích 19-7-1906
Bữa cơm của người Trung Hoa tại Quảng Châu Loan
Quảng Châu Loan (nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc) – Bữa cơm của người Trung Hoa – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Bìa sách giới thiệu 20 bưu ảnh về Quảng Châu Loan
Bìa sách giới thiệu 20 bưu ảnh về Quảng Châu Loan
Chân dung Tổng thống Pháp Paul Deschanel (từ tháng 2 đến tháng 9-1920)
Chân dung Tổng thống Pháp Deschanel (từ tháng 2 đến tháng 9-1920) ảnh trên Tạp chí Nam Phong Paul Eugène Louis Deschanel (13 tháng 2 năm 1855, Schaerbeek – 28 tháng 4 năm...
Chân dung Cognacq, Tổng giám đốc Đại học Anh trên tạp chí Nam Phong
Chân dung Cognacq, Tổng giám đốc Đại học Anh trên tạp chí Nam Phong
Vatican – Nam Phương Hoàng hậu được đón tiếp tại Toà Thánh ngày 20-7-1939
Vatican – Nam Phương Hoàng hậu được đón tiếp tại Toà Thánh ngày 20-7-1939
Giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc ở Paris, ký ngày 4-9-1919
Giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc ở Paris, ký ngày 4-9-1919