Thư viện ảnh xưa
Bà Hoàng Hậu Nam Phương thăm Toà thánh Vatican, Roma ngày 21-7-1939
Bà Hoàng Hậu Nam Phương thăm Toà thánh Vatican, Roma ngày 21-7-1939, quang cảnh tiếp đón
Trang minh hoạ của tờ Ilustration 23-10-1885 thông tin về việc ký hiệp định Thiên Tân Pháp Trung
Trang minh hoạ của tờ Ilustration 23-10-1885 thông tin về việc ký hiệp định Thiên Tân Pháp Trung
Marseille – Mô hình Chùa Một Cột tại Đấu xảo Thuộc địa Marseille 1922
Marseille – Mô hình Chùa Một Cột tại Đấu xảo Thuộc địa Marseille 1922 trong khu trưng bày của Bắc và Trung Kỳ – Bưu ảnh, bản in của Fontaine d’Albert...
Marseille – Mô hình Chùa Một Cột (Chùa trên mặt nước) tại Đấu xảo Thuộc địa Marseille 1922
Marseille – Mô hình Chùa Một Cột (Chùa trên mặt nước) tại Đấu xảo Thuộc địa Marseille 1922 – Bưu ảnh phát hành tại Pháp nhân dịp hội chợ.
Marseille – Mô hình chùa Một Cột tại Đấu xảo Thuộc địa Marseille 1922
Marseille – Mô hình chùa Một Cột tại Đấu xảo Thuộc địa Marseille 1922
Toán lính người Algérie của cơ binh số 3, cầm cờ trước khi lâm trận ở Chiến trường Châu Âu trong đại chiến I
Toán lính người Algérie của cơ binh số 3, cầm cờ trước khi lâm trận ở Chiến trường Châu Âu trong đại chiến I – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản –...
Những người lính Việt Nam có vinh dự cầm cờ trong một đơn vị tham chiến ở Châu Âu trong Đại chiến I
Những người lính Việt Nam có vinh dự cầm cờ trong một đơn vị tham chiến ở Châu Âu trong Đại chiến I. Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản – ST: HHC 271
Lào – Phụ nữ vùng Húa Phan
Lào – Phụ nữ vùng Húa Phan – Bưu ảnh Dieulefils HN số 100
Lào – Luang Prabang – Điệu múa hoá trang Pou Gaieu Gnia Gnieu, tổ tiên người Lào
Lào – Luang Prabang – Điệu múa hoá trang Pou Gaieu Gnia Gnieu, tổ tiên người Lào – Bưu ảnh Raquiez, Laos – ST: HHC
Lao Kay – Thiếu nữ vùng Lào Kay
Lao Kay – Thiếu nữ vùng Lào Kay – Bưu ảnh Dieulefils số 542 – ST: HHC-130