Thư viện ảnh xưa
Ảnh bán thân cô gái Lào (chụp hở một bên ngực) Sao Si
Ảnh bán thân cô gái Lào (chụp hở một bên ngực) Sao Si – Bưu ảnh Raquez số 2 – ST: HHC-189
Trung Quốc – Toàn cảnh Vân Nam Phủ
Toàn cảnh Vân Nam Phủ – Bưu ảnh Dieulefils số 43 – ST: HHC-069
Lào – Một nhóm chiến binh người Khạ vùng Trung Lào
Lào – Một nhóm chiến binh người Khạ vùng Trung Lào – Bưu ảnh số 1010, có bút tích 25-08-1904 – ST: HHC-061
A.Sarraut, Khải Định, thái tử Vĩnh Thụy xuống tàu Porthos tại Marseille ngày 21-6-1922
Quyển “Khải Định- Hình ảnh và Sự kiện” cho biết, chuyến đi của vua Khải Định cùng thái tử Vĩnh Thụy bắt đầu từ ngày 15/5/1922, và kéo dài đến...
Albert Sarraut, Khải Định và các quan chức Pháp, Việt rời tàu Porthos trên cảng Marseille ngày 21-6-1922
Quyển “Khải Định- Hình ảnh và Sự kiện” cho biết, chuyến đi của vua Khải Định cùng thái tử Vĩnh Thụy bắt đầu từ ngày 15/5/1922, và kéo dài đến...
Các quan chức người Việt chờ đón Khải Định trên bến cảng Marseille ngày 21-6-1922
Quyển “Khải Định- Hình ảnh và Sự kiện” cho biết, chuyến đi của vua Khải Định cùng thái tử Vĩnh Thụy bắt đầu từ ngày 15/5/1922, và kéo dài đến...
Quan lại người Việt chờ đón vua Khải Định tại cảng Marseille ngày 21-6-1922
Quyển “Khải Định- Hình ảnh và Sự kiện” cho biết, chuyến đi của vua Khải Định cùng thái tử Vĩnh Thụy bắt đầu từ ngày 15/5/1922, và kéo dài đến...
Bộ trưởng Bộ thuộc địa Albert Sarraut và các chính khách Pháp đang đợi vua Khải Định trên bến cảng Marseille ngày 21-6-1922
Ngày 20 tháng 5 năm 1922, Khải Định sang Pháp dự Hội chợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua triều Nguyễn ra nước ngoài. Chuyến công du của...
Khải Định – hoàng đế An Nam đi cùng với bộ trưởng Sarraut xuống tàu Porthos tại Marseille ngày 21/6/1922
Trong hình trên là vua Khải Định vừa đặt chân xuống đất Pháp tại Cảng Marseille sau gần một tháng hải hành. Phía sau ông, còn đang ở trên mấy bậc thang cuối...