Thư viện ảnh xưa
Đà Nẵng 1-9-1858. Cảnh liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công cửa biển Đà Nẵng
Đà Nẵng, 1-9-1858, các hanm tầu của Pháp là Tây Ban Nha (từ trái sang) El Cano, Mitraille, Alarmevà Fusée đang bắn phá thành An Hải (vụ nổ bên trái lúc “L’Illustration” số 821, 20-11-1858, Paris, p. 135. Sách ” Les grands Dossiers de l’Illustration l’Indochine, Le Livre de Paris, tr. 15.
Huế – Trại lính pháo thủ thuộc địa Caserne de l’Infanterie Coloniale
Huế – Trại lính pháo thủ thuộc địa Caserne de l’Infanterie Coloniale)
Huế – Đàn voi của triều đình phủ phục trước cổng Viện Cơ mật ( đón các quan chức)
Huế – Đàn voi của triều đình phủ phục trước cổng Viện Cơ mật ( đón các quan chức) – Bưu ảnh Dieulefils s00s 3543
Huế – Đàn voi của triều đình phục vụ trước cổng Viện Cơ mật
Huế – Đàn voi của triều đình phục vụ trước cổng Viện Cơ mật ( đón các quan chức)- Bưu ảnh Dieulefils số 3543, nhật ấn 14-8-1907
Cọn nước tại Đà Nẵng
Đà Nẵng – Cọn nước (nhiều người đi trên mà vẫn vững chắc) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 940
Đà Nẵng – Bà Nà nhìn xuống Đà Nẵng
Đà Nẵng – Bà Nà nhìn xuống Đà Nẵng
Đà Nẵng – Bà Nà, ô tô chạy trên cầu An Lo
Đà Nẵng – Bà Nà, ô tô chạy trên cầu An Lo VN revues (10,12-1924) – (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng. Bà Nà , di chuyển trên con đường lát tre và bằng kiệu
Đà Nẵng. Bà Nà , di chuyển trên con đường lát tre và bằng kiệu . VN revues (10,12-1924), tr.2500(chưa rõ gốc ảnh)@
Đà Nẵng – bản đồ dòng sông Tuý Loan với Bà Nà
Đà Nẵng – bản đồ dòng sông Tuý Loan với Bà Nà – VN revues (10,12-1924), tr. 2507 (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – Một thắng cảnh trên núi Bà Nà
Đà Nẵng – Một thắng cảnh trên núi Bà Nà – VN revues (10,12-1924), tr.2492 VN