Thư viện ảnh xưa
Quảng Nam – Cầu đường sắt ở Quảng Nam bị hư hỏng sau trận bão năm 1933
Quảng Nam – Cầu đường sắt ở Quảng Nam bị hư hỏng sau trận bão năm 1933
Không ảnh toàn cảnh Quy Nhơn
Không ảnh toàn cảnh Quy Nhơn
Đoàn tàu tại ga Quảng Trị
Đoàn tàu tại ga Quảng Trị
Tòa Khâm sứ Trung Kỳ tại Huế lúc ban đầu (chưa làm thêm phần mái đón nhô ra ba bên ở lối vào chính)
Tòa Khâm sứ Trung Kỳ tại Huế lúc ban đầu (chưa làm thêm phần mái đón nhô ra ba bên ở lối vào chính)
Phú Yên – Vũng Hảo Sơn, phía Bắc đèo Cả, Phú Yên 1898 ( Bộ sưu tập Andre Salles)
Vũng Hảo Sơn, phía Bắc đèo Cả, Phú Yên 1898 ( Bộ sưu tập Andre Salles)
Vua Khải Định trong bộ y phục do ông tự chế
Vua Khải Định ( tên thật Nguyễn Phước Bửu Đảo)(1885 –  1925), hay Nguyễn Hoằng Tông là vị vua thứ mười hai nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ 1916...
Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ vua Khải Định
Hồ Thị Chỉ (1902 – 1982), là Ân phi của hoàng đế Khải Định. Bà là con của Thượng thư Hồ Đắc Trung và là em của các nhân sĩ nổi tiếng Hồ Đắc Khải,...
Ông Hồ Đắc Trung (1861-1941) – Thượng thư Bộ Học kiêm Bộ Lễ
Hồ Đắc Trung sinh năm Tân Dậu (1861)  tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1884, ông trúng cử nhân tại kỳ thi hương năm Giáp Thân tại trường...
Quảng Bình – Xây dựng cầu đường sắt qua sông Long Đại, Quảng Bình 1927
Quảng Bình – Xây dựng cầu đường sắt qua sông Long Đại, Quảng Bình 1927
Xây dựng cầu đường sắt qua sông Long Đại, Quảng Bình 1927
Quảng Bình – Xây dựng cầu đường sắt qua sông Long Đại, Quảng Bình 1927