Thư viện ảnh xưa
Tam quan của Đền Quán Thánh xây dựng từ cuối thế kỷ XIX
Đền Quán Thánh (Pagode de Grand Boudha) Cái tên nay quen dùng là tập hợp những giá trị của di tích này tích tụ trong lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Vua Lý Thải Tổ định đô đã phong Trấn Vũ là Huyền thiên Trấn Vũ Châu quân coi giữ mặt Bắc thành (1010). Lý Thánh Tông xây đền thờ Trấn Vũ (1012). Đến đời Lê Thành Tông (1474) cùng với việc mở rộng thành Thăng Long, cho xây Đền Trấn Vũ tại địa điểm hiện tại. Đến đời Chúa Trịnh Tạc (1677) thì cho đúc tượng Ngài nặng tới 4 tấn đồng. Đạo Giáo phát triển nên đã là Đền lại thêm là Quán và Thần nay lại hiển Thánh, đã thiêng lại thêm thiêng. Đền Quán Thánh qua thời gian...
Toàn cảnh Đền Quán Thánh xưa
Đền Quán Thánh (Pagode de Grand Boudha) Cái tên nay quen dùng là tập hợp những giá trị của di tích này tích tụ trong lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Vua Lý Thải Tổ...