Thư viện ảnh xưa
Đà Nẵng – Toà biệt thự phong cách Thuỵ Sĩ tại Bà Nà
Đà Nẵng – Toà biệt thự phong cách Thuỵ Sĩ tại Bà Nà – VN revues (10,12-1924), tr.2493 (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – Nhóm các biệt thự trên núi Bà Nà
Đà Nẵng – Nhóm các biệt thự trên núi Bà Nà – VN revues (10,12-1924), tr.2494 (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – Cơ quan kiểm lâm Bà Nà
Đà Nẵng – Cơ quan kiểm lâm Bà Nà
Đà Nẵng – Bà Nà, di chuyển trên đường bộ bằng kiệu
Đà Nẵng – Bà Nà, di chuyển trên đường bộ bằng kiệu
Đà Nẵng – Đỉnh núi Bà Nà nhìn từ biển
Đà Nẵng – Bà Nà, đỉnh núi Bà Nà nhìn từ biển – VN revues (10,121924), tr. 2505 (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – bản đồ các toà nhà trên vùng Bà Nà
Đà Nẵng – Bà Nà, bản đồ các toà nhà trên vùng Bà Nà – VN revues (10,12-1924), tr.2490 (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – Bà Nà, cơ quan đường sắt
Đà Nẵng – Bà Nà, cơ quan đường sắt VN revues (10,12-1924)
Bản đồ trung tâm đô thị với bình độ và địa danh ở Bà Nà
Đà Nẵng, Bà Nà, bản đồ trung tâm đô thị với bình độ và địa danh ở Bà Nà
Đà Nẵng – di chuyển bằng kiệu trên núi Bà Nà
Đà Nẵng – Bà Nà, di chuyển bằng kiệu VN revues (10-12-1924) (chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – Bà Nà, dòng suối chảy qua Bà Nà
Đà Nẵng – Bà Nà, dòng suối chảy qua Bà Nà