Thư viện ảnh xưa
Đà Nẵng – đường ô tô lên núi Bà Nà
Đà Nẵng – Bà Nà, đường ô tô lên núi – VN revues (10,12-1924), tr. 2502(chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng, Bà Nà, trạm bưu điện thời điểm thư từ đến
Đà Nẵng, Bà Nà, trạm bưu điện thời điểm thư từ đến – VN revues (10,12-1924), tr. 2497(chưa rõ gốc ảnh)
Đà Nẵng – Bà Nà, văn phòng trạm bưu điện
Đà Nẵng – Bà Nà, văn phòng trạm bưu điện – VN revues (10,12-1924) tr, 2498(chưa rõ gốc ảnh)
Huế – Lăng Tự Đức – Thanh khắc đồng
Huế – Lăng Tự Đức – Thanh khắc đồng (chưa rõ gốc ảnh)
Nha Trang – Cầu Ròn, công trình có sự tham gia xây dựng của Hoàng Thân Xuphanuvông
Nha Trang – Cầu Ròn, công trình có sự tham gia xây dựng của Hoàng Thân Xuphanuvông (chưa rõ gốc ảnh)
Huế – Ngọ Môn (nhìn từ trong thành) và Voi của triều đình
Huế – Ngọ Môn (nhìn từ trong thành) và Voi của triều đình (Bưu ảnh Dieulefils HN số 1041A, bút tích 12-3-1909)
Huế – Hoàng đế Thành Thái(trên ngai vàng và đằng sau là chữ Thọ)
Huế – Hoàng đế Thành Thái (trên ngai vàng và đằng sau là chữ Thọ). Ảnh của Dieulefils và Rigal phát hành 1892 – ST: Flickr Mạnh Hải
Huế – Hoàng đế Thành Thái cùng 2 người em của mình
Huế – Hoàng đế Thành Thái cùng 2 người em của mình – Ảnh của Dieulefils và Rigal phát hành 1892 – ST: Flickr Mạnh Hải
Huế – Ảnh Hoàng đế Thành Thái trong trang phục cung đình
Huế – Ảnh Hoàng đế Thành Thái trong trang phục cung đình – Ảnh của Dieulefils và Rigal phát hành 1892 – ST: Flickr Mạnh Hải
Nghệ An – Đường sắt Ga Bến Thuỷ
Nghệ An – Đường sắt Ga Bến Thuỷ