Thư viện ảnh xưa
Quảng Nam – Mỏ than Nông Sơn – VN Lirves ( chưa rõ gốc ảnh)
Quảng Nam – Mỏ than Nông Sơn – VN Lirves ( chưa rõ gốc ảnh)
Nguyễn Vĩnh Thuỵ – Đông cung thái tử trong sách Gouverneur Général de l’ Indochine Francaise-L’Annam 1919
Nguyễn Vĩnh Thuỵ – Đông cung thái tử trong sách Gouverneur Général de l’ Indochine Francaise-L’Annam 1919
Maréna Charles Marie (1842-1890) một nhân vật phiêu lưu người Pháp, đến Kon Tum lập Vương quốc Sédan, tự phong là Vua Marie đệ nhất.
Maréna Charles Marie (1842-1890) một nhân vật phiêu lưu người Pháp, đến Kon Tum lập Vương quốc Sédan, tự phong là Vua Marie đệ nhất.
Huế – Hoàng đế Khải Định – Bưu ảnh Flauvel HP số 65
Huế – Hoàng đế Khải Định – Bưu ảnh Flauvel HP số 65
Huế – Đại khách sạn (Grand Hotel de Hué), còn được gọi là Hotel Mrrin Frères
Huế – Đại khách sạn (Grand Hotel de Hué), còn được gọi là Hotel Mrrin Frères – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Hà Tĩnh – Hoành Sơn Quan (Porte d’ Annam) – Ảnh của Phủ toàn quyền ký hiệu A2265 GG
Hà Tĩnh – Hoành Sơn Quan (Porte d’ Annam) – Ảnh của Phủ toàn quyền ký hiệu A2265 GG
Đà Nẵng – Một gia đình viên quan được thưởng Bắc đẩu bội tinh – Bưu ảnh Dieulefils số 957, bút tích 0-9-1910
Đà Nẵng – Một gia đình viên quan được thưởng Bắc đẩu bội tinh – Bưu ảnh Dieulefils số 957, bút tích 0-9-1910
Bình Định – Không ảnh Cảng Quy Nhơn
Bình Định – Không ảnh Cảng Quy Nhơn, VN Livres I tr 03958 (chưa rõ gốc ảnh)
Ngoại vị Đà Nẵng – Chợ cũ Faifoo (Hội An)
Ngoại vị Đà Nẵng – Chợ cũ Faifoo (Hội An)
Huế – Voi của triều đình với ngai và lọng
Huế – Voi của triều đình với ngai và lọng