Thư viện ảnh xưa
Huế – Sở bưu điện ( bưu chính và điện tín) Huế
Huế – Sở bưu điện ( bưu chính và điện tín) Huế – Bưu ảnh Guérin số 32
Huế – Sở Bưu điện ( bưu chính và điện tín)
Huế – Sở Bưu điện (bưu chính và điện tín) Huế. Nhan’s Blog – (Chưa có gốc ảnh)
Trang bìa tờ Illustration (hoạ báo) 24-10-1907 đăng ảnh Duy Tân trong lễ đăng quang ngồi trên ngai vàng
Trang bìa tờ Illustration (hoạ báo) 24-10-1907 đăng ảnh Duy Tân trong lễ đăng quang ngồi trên ngai vàng toolTips('.classtoolTips5','Duy Tân (chữ Hán: 維新 19 tháng 9 năm 1900 – 26...
Những nghệ sĩ đóng vi ma quỷ trong diễn xưởng truyền thống ở Trung Kỳ
Những nghệ sĩ đóng vi ma quỷ trong diễn xưởng truyền thống ở Trung Kỳ – Bưu ảnh Dieulefils HN, số 1051 – ST: HHC 279
Huế – Một cơ sở giải trí (cercle) xây dựng bên hữu ngại Sông Hương
Huế – Một cơ sở giải trí (cercle) xây dựng bên hữu ngại Sông Hương – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1024 – ST: HHC 270
Huế – Một cây trụ biểu trong khu Lăng mộ Hoàng đế Thiệu Trị
Huế – Một cây trụ biểu trong khu Lăng mộ Hoàng đế Thiệu Trị – Bưu ảnh Dieulefils HN số 1081 – ST: HHC 269
Nha Trang – Khách sạn Beau Rivage nhìn ra vịnh biển Nha Trang
Nha Trang – Khách sạn Beau Rivage nhìn ra vịnh biển Nha Trang – Ảnh được dùng làm bưu ảnh, bút tích mặt sau đề ngày 2-9-1931
Huế – Phu Văn Lâu (Pavillons des Édits) nền phía sau là Kỳ Đại của kinh thành
Huế – Phu Văn Lâu (Pavillons des Édits) nền phía sau là Kỳ Đại của kinh thành – Bưu ảnh M.F Paris số 46 – ST: HHC
Huế – Ngọ môn của kinh thành Huế
Huế – Ngọ môn của kinh thành Huế – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3505 – ST: HHC 254
Huế – Lăng Thiệu Trị, Cửa Danh dự
Huế – Lăng Thiệu Trị, Cửa Danh dự – Bưu ảnh M.F số 93