Chuyên đề / Bộ sưu tập
XÁNG – cái góp phần làm thay đổi đồng bằng Nam Bộ
Tại miền Tây Nam Kỳ, Xáng đang đào kênh – 1930 “Xáng” là một thiết bị tích hợp nhiều thành phần : một tàu hay xà lan (chaland) có thể tự hành (bằng máy), độ mớm nước nông để có thể di chuyển trên các vùng nước không sâu, có sức chứa lớn để đặt máy móc, nhiên liệu, người vận hành . Chức năng chính là  đào, nạo vét đất để tạo ra những dòng kênh tạo đường giao thông vận tải nội thủy và dẫn nước tưới tiêu để cải tạo đất và canh tác trên những cánh đồng lớn mới được khai phá hay cải tạo. Động lực vận hành thưở ban đầu chủ yếu là máy hơi nước, với nồi xúp de được đốt bằng than hay củi...
Tiêm chủng ở nước ta
Bệnh đậu mùa là một căn bệnh thời khí và lây lan bằng vi trùng và tương tác với thời tiết hay các hiện tượng thiên nhiên cực đoan gây ra những nạn dịch phổ...