Thư viện ảnh xưa
24-12-1886, khánh thành Nhà thờ Lớn (Cathédrale Saint Joseph) Hà Nội
 Ngày 24 tháng 12 năm 1886 Khánh thành Nhà thờ Lớn (Cathédrale Saint Joseph) Hà Nội Hà Nội – Nhà thờ Lớn (Cathédrale St Joseph) buổi tan lễ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 30A Trên nền cũ của chùa và Tòa tháp Báo Thiên được xây dựng từ thời Lý (1057) trải qua nhiều biến động lịch sử đã thành phế tích, Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã nhượng cho giáo hội Thiên Chúa giáo làm mặt bằng để xây dựng Nhà thờ Chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, còn gọi là Nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph), vị thánh bảo trợ khu vực Việ Nam và một số quốc gia lân cận. Kiến trúc nhà thờ được thiết kế theo phong cách gothique có chiều rộng...