Thư viện ảnh xưa
10-1-1926 | Khánh thành Đập Bái Thượng và hệ thống thủy nông Sông Chu
Ngày 10 tháng 1 năm 1926 Khánh thành Đập Bái Thượng và hệ thống thủy nông Sông Chu Thanh Hoá – Đập Bái Thượng – VN Livres I, tr.01852 (chưa rõ gốc ảnh) Đập Bái Thượng (Xuân Đài, Thọ Xuân, Thanh Hóa) chắn ngang Sông Chu, con sông làm nên vùng châu thổ Thanh Hóa là tỉnh có số dân đông nhất nước, phải chịu đựng nhiều thiên tai mà nguy cơ nhất là thiếu nước canh tác. Ý tưởng xây dựng hệ thống thủy nông được hình thành từ năm 1918 của kỹ sư công chính Normandin gồm hệ thống kênh “dẫn thủy nhập điền” với một con sông đào chính dài 19km, hai sông đào phụ dài 55km về phía Bắc và 37km về phía Nam cùng 83 đường...