Thư viện ảnh xưa
13-06-1927 | Lương Văn Can từ trần và đám tang nhà yêu nước
Ngày 13 tháng 6 năm 1927 Lương Văn Can từ trần và đám tang nhà yêu nước Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Linh cữu đưa ra trước cửa tư gia số 4 Hàng Đào Năm 1921, sau 9 năm bị đầy biệt xứ, an trí tại Phnom Penh (Cao Miên), nhà yêu nước Lương Văn Can, được trở về sống tại ngôi nhà số 4 Phố Hàng Đào, Hà Nội, tập trung viết sách và cổ động việc kinh doanh gây “đạo làm giàu”. Ngày 13-6-1927, Cụ Cử Lương Văn Can qua đời hưởng thọ 74 tuổi (1854-1927). Cái chết của vị thục trưởng Đông Kinh nghĩa thục đã gây xúc động lớn trong quần chúng mới trải qua sự kiện đám tang Phan Châu Trinh (x.24-3-1926) nên chính...