Thư viện ảnh xưa
11-11-1928 | Khánh thành tượng đài “Chiến sĩ trận vong” tại Hà Nội
Ngày 11 tháng 11 năm 1928 Khánh thành tượng đài “Chiến sĩ trận vong” tại Hà Nội Kỷ niệm 10 năm Ngày đình chiến (chấm dứt Đại chiến Thế giới lần thứ Nhất 1911-1918), ngày 11-11-1928, tại khu Hồ voi đầm (Mare aux Éléphants) trước Cột Cờ, chính quyền thuộc địa tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Chiến sĩ trận vong” (Monument aux Morts). Tại lễ khánh thành,  Bác sĩ Piquemal, Chủ tịch Liên đoàn các cựu chiến binh Đông Dương (Fédération Indochinoise des Combattants) đọc diễn văn nêu rõ ý nghĩa của việc tưởng niệm các binh sĩ người Âu và người bản xứ lên đường ra mặt trận từ mảnh đất Đông Dương. Cũng vào dịp này tại...