Thư viện ảnh xưa
7-3-1932 | Thái tử nước Bỉ thăm Đông dương đến Hà Nội
Ngày 7 tháng 3 năm 1932 Thái tử nước Bỉ thăm Đông Dương đến Hà Nội Hai vợ chồng Hoàng thân Bỉ trong thời gian thăm Đông Dương Quận công Léopold De Brabant (1901-1983) của Vương quốc Bỉ (Belgique-Tỉ Lợi Thì), đồng thời cũng là Thái tử  kế vị  đã thực hiện một chuyến chu du vùng Viễn Đông đã đến Hà Nội ngày 7-3-1932 cùng với phu nhân là Quận chúa Astrid (1905-1935) và đoàn tháp tùng. Đoàn đã được Toàn quyền Đông Dương P.Pasquier tiếp và thực hiện một hành trình thăm nhiều nơi ở Đông Dương cho tới  ngày 25-3-1932 mới rời Sài Gòn qua Nhật Bản. Sau chuýen đi này chì gần 2 năm, Thái tử lên ngôi ngày 23-2-1934, lấy niên hiệu...