Thư viện ảnh xưa
15-6-1939 | Tàu ngầm “Phénix” của Pháp bị đắm ở Cam Ranh
Ngày 15 tháng 6 năm 1939 Tàu ngầm “Phénix” của Pháp bị đắm ở Cam Ranh Tàu ngầm Phénix cùng các tàu của hải quân Pháp ở Cam Ranh Ngày 4-11-1938, hai tàu ngầm của Hải quân Pháp rời Cảng Toulon lên đường tới vùng Viễn Đông và cập Cảng Sài Gòn này 16-12-1938. Vào thời điểm đó, Chiến tranh Thế giới chưa bùng nổ, nhưng không khi chiến tranh đã ngột ngạt khiến nước Pháp phải tăng cường quan tâm đến các thuộc địa. Hai tàu ngầm mang tên “Phénix” (Phượng hoàng) và “Espoir” (Hy vọng) đều thuộc loại tàu ngầm tuần tra 1500 tấn, thuộc lớp Pascal. Tàu “Phénix” mang số hiệu Q157 được đưa vào biên chế ngày 21-10-1932, có chiều...