Thư viện ảnh xưa
Đền Quán Thánh
Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 – 1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa (Thăng Long tứ trấn). Bốn ngôi đền đó là: Đền Bạch Mã – Bạch Mã tối linh từ (trấn giữ phía Đông kinh thành); Đền Voi Phục – Tây trấn từ (trấn giữ phía Tây kinh thành); Đền Kim Liên – Kim Liên từ (trấn giữ phía Nam kinh thành); Đền Quán Thánh – Trấn Vũ quán – (trấn giữ phía Bắc kinh thành). Xem thêm toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái...
Duy Tân
Duy Tân (chữ Hán: 維新 19 tháng 9 năm 1900 – 26 tháng 12 năm 1945), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh San (阮福永珊), là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyễn,...
Phan Thanh Giản
Phan Thanh Giản (chữ Hán: 潘清簡; 1796–1867), tự Tĩnh Bá, Đạm Như (淡如), hiệu Ước Phu, Lương Khê; là một quan đại thần triều Nguyễn trong lịch sử Việt...
Ấn Độ Dương
Dân chúng tập trung trên đê sông Hồng tại buổi lễ khánh thành đường ô tô trên cầu Long Biên, ngày 23-4-1924 ( Nguồn : Thư viện quốc gia Pháp) toolTips('.classtoolTips3','Cầu...
cầu Long Biên
Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội. Cầu do Pháp xây dựng (1898–1902), đặt tên là cầu Doumer,...
First tooltip
Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan và các thân hào ra đón, thì quan phó toàn quyền đư Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan...