Thư viện ảnh xưa
Alexandre de Rhodes

Alexandre de Rhodes (15/3/1593 – 5/11/1660), là một nhà truyền giáo Dòng Tên và một nhà ngôn ngữ học người Avignon. Ông là một trong những giáo sĩ đã góp phần quan trọng vào quá trình truyền bá Công giáo tại Việt Nam.

TAG
Các chuyên đề khác