Thư viện ảnh xưa
Ấn Độ Dương

Dân chúng tập trung trên đê sông Hồng tại buổi lễ khánh thành đường ô tô trên cầu Long Biên, ngày 23-4-1924 ( Nguồn : Thư viện quốc gia Pháp)

TAG
Các chuyên đề khác