Thư viện ảnh xưa
Đền Quán Thánh

Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 – 1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa (Thăng Long tứ trấn). Bốn ngôi đền đó là:

  1. Đền Bạch Mã – Bạch Mã tối linh từ (trấn giữ phía Đông kinh thành);
  2. Đền Voi Phục – Tây trấn từ (trấn giữ phía Tây kinh thành);
  3. Đền Kim Liên – Kim Liên từ (trấn giữ phía Nam kinh thành);
  4. Đền Quán Thánh – Trấn Vũ quán – (trấn giữ phía Bắc kinh thành).

Xem thêm

TAG
Các chuyên đề khác