Thư viện ảnh xưa
H.Tardieu

Victor Tardieu (30/4/1870 – 12/6/1937), là một họa sĩ người Pháp. Năm 1924, cùng họa sĩ Việt Nam Nam Sơn, ông thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tiền thân của Đại học Mỹ thuật Hà Nội ngày nay.

TAG
Các chuyên đề khác