Thư viện ảnh xưa
Léopold De Brabant

Léopold III (3/11/1901 – 25/9/1983), là vua Bỉ từ năm 1934 cho tới năm 1951, khi ông thoái vị nhường ngôi cho người thừa kế đương nhiên, con trai là ông Baudouin.

TAG
Các chuyên đề khác