Thư viện ảnh xưa
Lương Văn Can

Lương Văn Can (chữ Hán: 梁文玕; 1854 – 1927), hay Lương Ngọc Can, tự Hiếu Liêm và Ôn Như (溫如), hiệu Sơn Lão (山老); là một nhà cách mạng Việt Nam, và là một trong số người sáng lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907.

TAG
Các chuyên đề khác