Thư viện ảnh xưa
Nguyễn Biểu

Nguyễn Biểu (chữ Hán: 阮表) (1350- 1413), là tướng nhà Hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, quê ở làng Bình Hồ, huyện La Sơn, trấn Nghệ An (nay thuộc xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

TAG
Các chuyên đề khác