Thư viện ảnh xưa
Nguyễn Khánh Toàn

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn (1905-1993), là một nhà giáo, nhà khoa học Việt Nam. Ông đã đóng góp nhiều công sức xây dựng nền Giáo dục Việt Nam và nền Khoa học Xã hội Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1982.

 

TAG
Các chuyên đề khác