Thư viện ảnh xưa
P.Pasquier

Pierre Marie Antoine Pasquier, hay thường được biết với tên Pierre Pasquier (6/2/1877 – 15/1/1934), là Toàn quyền Đông Dương từ năm 1928 đến 1934.

TAG
Các chuyên đề khác