Thư viện ảnh xưa
Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng (chữ Hán: 潘廷逢; 1847 – 1896), hiệu Châu Phong (珠峰), tự Tôn Cát, là một nhà cách mạng Việt Nam, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống lại thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương.

 

TAG
Các chuyên đề khác